Montaż klimatyzacji

Pierwszy raz zamawiając instalację klimatyzacji większość osób jest zdziwionych stosunkowo wysokimi kosztami samego montażu. Podstawową przyczyną jest konieczność posiadania kwalifikacji do przeprowadzania tego rodzaju prac. Urządzenia chłodnicze działają z użyciem nieobojętnych dla środowiska substancji, więc odpowiednie przeszkolenie pozwala uniknąć przedostania się ich poza wewnętrzny obieg instalacji. Dokument uprawniający do wykonywania takich usług nazywany jest zieloną kartą. Przed rozpoczęciem prac niezbędnym jest więc sprawdzenie, czy usługodawca takowe posiada, gdyż nieautoryzowane podpięcie spowoduje utratę gwarancji na urządzenie. Uprawnienia przysługują na okres pięciu lat, stąd też warto zwrócić uwagę na datę wydania dokumentu. Nie jest to rzecz darmowa, dlatego usługodawca amortyzuje i przenosi koszty z tym związane na klienta.

Koszty rosną również wraz z dodatkowymi materiałami niezbędnymi do poprowadzenia wszystkich elementów. Nieodpowiednie przemyślenie rozłożenia przestrzennego całości na etapie projektowania, może zwielokrotniać koszty. Każdy montaż klimatyzacji wiąże się z połączeniem ze sobą jednostki wewnętrznej z zewnętrzną. Długość miedzianych rur, ukrycie ich w ścianach, przy przekuwania się przed nadmierną ilość miejsc zdecydowanie podbija wydatki. Dobrze zlokalizowana instalacja nie powinna przekraczać łącznej długości około sześciu metrów. Takie rozdysponowanie i rozplanowanie umieszczenia elementów zmieści wycenę robocizny poniżej 1500zł. W skrajnych przypadkach niefortunnie długie połączenia mogą podwoić tę cenę.

Na samym montażu nie warto jednak oszczędzać. Wykonany zgodnie ze sztuką i z wykorzystaniem nieco droższych technik, obniża koszt eksploatacji w kolejnych latach. Dobrą praktyką jest poproszenie o wycenę takiej usługi kilku fachowców, którzy przygotują także podstawowy kosztorys. W nim często rozróżniamy dwa różne systemu, multi split, oraz splity autonomiczne. Pierwsza opcja pozwala obniżyć cenę usługi nawet około dwudziestu procent, jednak wymaga lepszego rozkładu wewnątrz budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *